Revisie Verreiker 

Bij de Giek van deze verreiker was er speling ontstaan op de gaten en waren de bussen versleten. Zoals te zien in de onderstaande afbeelding past de giek op de freesbank en worden de gaten weer naar de originele maat gekotterd. Na de Giek is ook de ophanging gekotterd, zijn er nieuwe bussen geplaatst en zijn er nieuwe pennen gemaakt. In het kader van verduurzaming is er gekozen voor geharde pennen. Hierdoor is de levensduur vergroot en zal er in de toekomst minder snel speling ontstaan.

Soortgelijke problemen?